U bent hier

Aanbod

Donderdag 1 september 2022 gaan wij na een welverdiende vakantie terug van start met een 'spetterend' turnjaar.

Voor 'Freerunning' is het een klein beetje langer wachten, zij starten op zondag 11 september.

Voor een proefles, zijn jullie in september ook zeker welkom!

 

VISIE

Ons streefdoel is zo een groot mogelijk publiek mobiliseren om actief aan gezonde, recreatieve sportbeleving te doen. EWB richt zich tot alle leeftijdsgroepen, van kleuter tot senior. Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten, naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining voor de senioren. Voor de leden die wensen te evolueren naar een competitieve beoefening van de turnsport stelt EWB zijn deskundigheid en ervaring ter beschikking in de begeleiding naar een (semi)-professionele turnclub.

EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifiek aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. EWB stelt een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen en hulpmiddelen en gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden.

Hierbij tracht EWB democratische inschrijvingstarieven te hanteren.

EWB wil tevens als een waardige sportieve ambassadeur optreden in de regio en houdt ethische waarden zoals respect, eerlijkheid, sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Deze waarden moeten uitgedragen worden door alle personen die EWB vertegenwoordigen, namelijk de leden van het bestuur, de trainers en alle gymnasten

Ons motto is niets voor niets: " TURNEN doet je STRALEN!"

 


 

AFDELINGEN 

Om bovengestelde visie waar te maken, bestaat EWB uit verschillende afdelingen:

Omdat elk kind anders is, werken wij niet met leeftijdcategorieën maar met instapniveaus.

KLEUTERGYM - MULTIMOVE biedt onze allerkleinsten (3- tot 5-jarigen) een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal! De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Onze BASISGROEPEN zijn opgesplitst in een jongens- en meisjesafdeling. Bij de Benjamins en de Kadetten worden de eerste fundamenten van de turnkunst gelegd.

Bij de GEVORDERDEN hebben we 3 meisjesgroepen: Miniemen, Aspirant Juffers en Juffers waarbij de nadruk ligt op varianten en combinaties van de basisbewegingen die noodzakelijk zijn voor verdere doorstroming naar Tumbling, acrogymnastiek (Acro), toestelturnen (AGD) en Demo. Deze vier afdelingen focussen zich elk op een specifiek onderdeel van de gymnastiek. De gymnasten die zijn ingeschreven in één van deze vier afdelingen nemen minstens één maal per jaar deel aan een wedstrijd op recreatief niveau.  De gevorderde jongensafdeling heeft 2 groepen: Scholieren en Adulten.

Sinds 2015 biedt EWB ook Freerunning aan waarbij de nadruk ligt op parkour. Bij parkour beweegt men zich voort op een zo snel mogelijke en efficiënte manier van punt A naar punt B. Obstakels worden niet vermeden maar gebruikt. Een nieuwe discipline voor lefgozers!

Bij onze SELECTIE-groepen is er keuze tussen Demo, Acrobatische gymnastiek (Acro), toestelturnen (ADG) en Tumbling. Deelname kan enkel na een selectieproef, afgenomen door de verantwoordelijke trainer. De SELECTIE-groepen worden steeds gecombineerd met een groep voor de gevorderden tot de gymnast alle fundamentale basisbewegingen perfect kan uitvoeren. Tijdens de lessen van de SELECTIE-groepen is er namelijk geen ruimte om deze elementaire turnelementen aan te leren. Vandaar is het belangrijk en verplicht om zich blijvend aan te sluiten bij een groep voor gevorderden (Miniemen, Aspirant Juffers, Juffers, Scholieren en Adulten). Op die manier werken de gymnasten verder aan hun turnervaring en blijven ze evolueren.

EWB biedt ook FITHEIDSTRAINING aan voor zowel dames als heren. Tijdens de BBB-lessen (+18) wordt de algemene conditie verhoogd door cardiovasculaire training af te wisselen met spierverstekende oefeningen voor borst, buik en billen. Resultaat verzekerd!  De nieuwe Omnimove-lessen zijn een mix van Turnen, Yoga, Qigong en Pilates.

Bij de ONDERHOUDSGYM, voor Dames en Senioren (+60) ligt de klemtoon eerder op het verstevigen van de spieren en het soepel houden van de gewrichten.

                                                        

                                                        blauw: jongens; roze: meisjes; groen: gemengd


 

DOORSTROMING

De indeling van de leden geschiedt volgens het bereikte turnniveau van de kinderen en niet louter volgens leeftijd.

De trainers in kwestie bepalen dit autonoom in de loop van de maand juni zodat dit tijdens de laatste les van het turnjaar kan worden meegedeeld via het bekwaamheidscertificaat (diploma). Kinderen die zich nieuw inschrijven en een eerste maal deelnemen zullen het advies van de geschikte turngroep van de trainer ter plaatse ontvangen. Leden stromen door van de C- naar B-  en vervolgens naar de A-groep. Ook tijdens het turnjaar kunnen kinderen doorstromen.

Ben je nieuw en heb je nog nooit geturnd. Dan mag je de eerste proefles volgen bij de Benjamins B of Kadetten B.


 

LOCATIES

Onze trainingen gaan door op volgende locaties:

  • Turnzaal EWB vzw; Laurens De Metsstraat 17, 9620 Zottegem
  • Sporthal Bevegemse Vijvers; Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem
  • Sporthal Zwalm; Sportlaan 1, 9630 Zwalm