Organisatie

ORGANISATIE

BESTUUR

Turnkring EWB is een verening zonder winst (vzw). Er zetelt niet enkel een voorzitter, secretaris en penningmeester in het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is uitgebreid zodat elke bestuurder een eigen functie heeft om de vzw draaiende te kunnen houden.


LESGEVERS

De lesgevers zijn de vrijwilligers die het beste uit de gymnasten willen halen voor hun specifieke discipline. De lesgevers volgen jaarlijks een bijscholing of volgen een traject om een hoger diploma te behalen.

SPONSORS

Onze sponsors steunen onze vzw zowel financieel of natura. Zij zijn onze fundamenten om nieuwe materialen te kunnen voorzien voor de gymnasten.


Wil jij ook sponsor worden? Klik op de knop hieronder!