Aanbod & doorstroomschema

Wat bieden wij aan in het turnjaar 2024 - 2025?

Omdat elk kind anders is, werken wij niet met leeftijdscategorieën maar met instapniveaus. De indeling van de leden geschiedt volgens het bereikte turnniveau van de kinderen en niet louter volgens leeftijd.

Hier vindt u het doorschuifschema.

Basisgroepen

Na de kleuters komen alle leden terecht in de basisgroepen. Deze zijn onderverdeeld in een jongens- en meisjesafdeling. Bij de jongste basisgroepen worden de eerste fundamenten van de turnkunst gelegd. Bij de verdere basisgroepen worden hun talenten nog meer uitverdiept en groeien ze volledig door. Deze basisgroepen hebben een bepaald doorstroomschema en worden normaliter gevolgd via niveau.

Freerunning

EWB biedt ook Freerunning aan waarbij de nadruk ligt op parkour. Bij parkour beweegt men zich voort op een zo snel mogelijke en efficiënte manier van punt A naar punt B. Obstakels worden niet vermeden maar gebruikt. Een opkomende discipline voor echte lefgozers!

Seniorengym

Bij de seniorengym, voor Dames en Senioren (+60) ligt de klemtoon eerder op het verstevigen van de spieren en het soepel houden van de gewrichten.

Kleuters

De jongste gymnastjes komen de club binnen in de groep ‘kleuters’. Dit zijn voor kindjes van de leeftijd 3-5 jaar. Dit wordt gegeven onder de vorm van Multimove. Hierbij worden de kinderen in uitdagende bewegingssituaties geplaatst waarbij ze ervaring opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden. Ook wordt hun motorische ontwikkeling onder spelvorm geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal! De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sport specifieke vaardigheden te leren.

Wedstrijdgroepen

Onze club biedt ook wedstrijdgroepen aan. Deze groepen nemen deel aan jaarlijks minimaal twee wedstrijden. Deelname aan deze groepen kan enkel na een selectieproef, afgenomen door de verantwoordelijke trainer. Wanneer er selectiedagen georganiseerd worden, worden deze data meegedeeld via mail of via ‘het nieuws’. Wanneer de wedstrijdroep minder dan 4u traint in de week wordt er verwacht dat deze gecombineerd wordt met een basisgroep.

  • Acro
  • Artistieke Gymnastiek Dames
  • Demo
  • Tumbling

Omnimove

Ook Omnimove wordt aangeboden binnen deze club voor zowel dames als heren. Tijdens deze lessen (+18) wordt de algemene conditie verhoogd door cardiovasculaire training af te wisselen met spierverstekende oefeningen voor borst, buik en billen. Resultaat verzekerd!  De nieuwe Omnimove-lessen zijn een mix van Turnen, Yoga, Qigong en Pilates.

Zoals vermeld werkt EWB met een doorstroomschema. De trainers in kwestie bepalen dit autonoom in de loop van de maand juni zodat dit tijdens de laatste les van het turnjaar kan worden meegedeeld via het bekwaamheidscertificaat (diploma). Kinderen die zich nieuw inschrijven en een eerste maal deelnemen zullen het advies van de geschikte turngroep van de trainer ter plaatse ontvangen.