Huishoudelijk reglement trainers

Huishoudelijk reglement trainers


1. Afspraken trainers

  • Aanstellen tot trainer, hulptrainer of helpende hand

Trainer, hulptrainer of helpende handen worden aangesteld door het bestuur. Dit kan met advies van de trainer(s) uit de groep zijn. De minimum leeftijd is 14 jaar of 2e jaar secundair voltooid. De aanstelling wordt bevestigd door het bestuur. Jaarlijks ondertekenen de aangestelde trainers, hulptrainers en helpende handen hun vrijwilligersovereenkomst.


  • Afspraken voor de les

- Een trainer is tijdig (minimaal 5 minuten voor het startuur) aanwezig om de deur te openen en de les te kunnen aanvangen. Indien er materiaal opgezet moet worden gebeurt dit voor het startuur.

- Op het einde van de les blijft de trainer tot de laatste gymnast is afgehaald.

- Sluit de zaal goed af (lichten uit, verwarming af, gordijnen toe, deur vast? Check!)

- Wanneer een trainer niet aanwezig kan zijn zoekt die voldoende vooraf een vervanger! Wij raden ten zeerste aan om hiervoor de facebook pagina van de trainers te gebruiken.

- Tijdens de lessen is er steeds een trainer van 18 jaar of ouder aanwezig.

- De les wordt tijdig voorbereid om een zo kwalitatief mogelijke les te geven.


  • Afspraken tijdens de les

- Er wordt geen gsm gebruikt tenzij dat het in functie is van de les.

- Je geeft een kwalitatieve training en assisteert waar nodig als hulptrainer of helpende hand.

- Elke gymnast/lid wordt gelijk behandeld. Er wordt niet getolereerd op voorkeursleden. Elke gymnast/lid heeft dezelfde rechten.

- De les start op het startuur en niet 5-10 minuten later.

- Als hulptrainer en helpende hand vraag je waar je bij kan helpen. Je neemt zelf initiatief.


  • Materiaal

- Je draagt zorg voor het materiaal.

- Op het einde van de les wordt het materiaal terug op zijn plaats gezet, tenzij bij overleg met de trainers van de volgende groep.

- Wanneer materiaal kapot is wordt dit doorgegeven aan het bestuur.

- Materiaal nodig? Vraag aan bestuur of er budget is, communiceer eerst, terugbetaling is niet altijd mogelijk!

- De lesgever mag de gymnast(en) die de les storen aan de kant plaatsen met gegronde reden. Als dit vaker voorvalt zal hierover gesproken worden met de ouders.


  • Wedstrijden

- Gymnasten betalen meer lidgeld voor een wedstrijdgroep dus geven we de voorkeur aan minimaal één wedstrijd per jaar.

- De trainers zorgen zelf voor de inschrijvingen, juryleden en praktische regelingen. Indien hulp nodig kan dit gevraagd worden aan het bestuur.

- Basisgroepen kunnen meedoen aan de wedstrijd georganiseerd door eigen club.


  • Communicatie

- Vragen, problemen, twijfels,… bel of mail gerust naar onze vertrouwenspersoon (API) Jeroen Cochie. Ook andere bestuursleden staan klaar om te helpen waar zij kunnen.

- Er is ook een facebookgroep waar je vragen naar de groep kan stellen: materiaal, vervangingen,…. Zit je nog niet in de groep? Laat het weten en het wordt geregeld!


  • Opleidingen en bijscholingen

De club motiveert trainers, hulptrainers en helpende handen om extra opleidingen en bijscholingen te volgen ten voordele voor de lesgevers en van de club. Als deze bijscholingen en opleidingen in het kader van de club passen worden deze vergoed door de club. Vraag wel steeds op voorhand na aan het bestuur of de bijscholing past binnen het kader van de club en of er een voorwaarde aan vasthangt.

Voorwaarden kunnen verschillen van opleiding tot opleiding en bijscholing tot bijscholing.


  • Vergaderingen

De lesgevers nemen de verantwoordelijkheid op om aanwezig te zijn op vergaderingen die om de 2 maand gepland worden. Indien de lesgever niet aanwezig kan zijn wordt er een geldige reden verwacht van de lesgever. Zodra je een  vrijwilligersovereenkomst ondertekent, word je verwacht deel te nemen aan de vergaderingen.


  • Verandering lesuren

De lesgever kan geen extra trainingsuren inlassen of trainingen veranderen van uur of plaats zonder dit te overleggen met het bestuur (verzekeringsgewijs). Wanneer je een zaal wilt boeken (buiten EWB, op locatie, Bevegemse Vijvers,...) bespreek je dit eerst met het bestuur.

 

  • Gebruik van tabak/alcoholische drank in bijzijn van gymnasten/leden

Er wordt van lesgevers een voorbeeldfunctie verwacht. Tabak en alcoholische dranken worden op geen enkel vlak getolereerd. Zodra dit toch gebeurt wordt de lesgever gewaarschuwd. Na het negeren van een waarschuwing wordt de lesgever uit de club gezet.

2. Structuur lesgevers

De club bestaat uit drie verschillende soorten lesgevers. Een trainer, een hulptrainer en een helpende hand. Elke rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met als einddoel om een kwalitatieve les te geven aan de gymnasten / leden.


  • Helpende hand
   • Functie

Als helpende hand sta je vooral in bij het assisteren van de gymnasten. Hier is de helpersfunctie jouw primaire taak tijdens de trainingen. Daarnaast geef je de gymnast altijd feedback. Als je niet weet hoe je moet helpen vraag je dit aan de trainer. Je toont interesse in alle toestellen.

   • Minimum leeftijd

Je kan helpende hand worden vanaf het afronden van je 2e middelbaar of een leeftijd van 14 jaar.


  • Hulptrainer
   • Functie

De hulptrainer assisteert de trainer met het lesgeven. Hier is de hulptrainer zijn primaire taak om de gymnasten een goede basis aan te leren. Daarnaast heb je al een beginnende kennis van de afdeling/toestellen. Je kent de helpersfunctie en kan deze toepassen bij alle oefeningen. Als er toch nog twijfel is, vraag je deze na aan de trainer.

   • Minimum leeftijd / voorwaarde

Je kan hulptrainer worden vanaf 16 jaar mits het behalen van een diploma binnen het kader van gymnastiek.


  • Trainer
   • Functie

Als trainer ben je de eindverantwoordelijke van jouw groep. De trainer bereidt de les voor en trekt  de les. De hoofdtaak van de trainer is om de gymnasten een kwalitatieve ervaring bij te brengen. De trainer assisteert ook de hulptrainer en helpende handen als ze vragen hebben.  Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor ouders als ze vragen hebben over de groep.

   • Minimum leeftijd / voorwaarde

Je wordt trainer vanaf je 18 jaar of ouder bent én een initiator diploma of een diploma bezit dat eraan gelijkgesteld is.